Trochę historii


Uchwałą Rady Gminy Komorniki NR XLVII/290/2006 z dnia 27 marca 2006 założono Przedszkole Samorządowe w Plewiskach na ul. Zielarskiej 2.
Od tego momentu rozpoczęły się intensywne prace, polegające na przebudowie istniejącego budynku na przedszkole.

Prace trwały do 14 sierpnia 2006 i w tym dniu przekazano budynek do wyposażenia i zagospodarowania na dzień 1 września 2006.
Uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się 30 sierpnia 2006, w którym wzięli udział zaproszeni goście, rodzice i dzieci.

Powyższy fakt odnotowano w kronice przedszkolnej.
1 września 2006 o godzinie 6:00 do placówki przybyli pierwsi przedszkolacy Szymon i Dawid. Zostali uroczyście powitani przez pracowników i grono pedagogiczne.

Uchwałą Nr XXV/224/2012 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2012r. nadano Przedszkolu Samorządowemu w Plewiskach
nazwę Zielony Zakątek.
Aktualnie obowiązująca nazwa to:
Przedszkole Samorządowe Zielony Zakątek w Plewiskach

© Copyright 2018 - 2021 przedszkoleplewiska.pl All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.