Rozkład dnia

Grupa Biedronki i Motylki

Przedział godzinowy / Czas trwania w minutach / Rodzaj aktywności

6:00 - 7:30

0 min.

Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze.

7:30 - 8:00

0 min.

Praca indywidualna i wyrównawcza z dzieckiem. Poranne spotkania z piosenką

8:00 - 8:10

0 min.

Ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno-taneczne

8:10 - 8:20

0 min.

Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych, ćwiczenia logopedyczne 

8:20 - 8:30

0 min.

Czynności higieniczno-porządkowe

8:30 - 9:00

0 min.

I Śniadanie i przygotowanie do zajęć

9:00 - 9:30

0 min.

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy”

9:30 - 10:00

0 min.

Praca z książką/praca indywidualna z dziećmi/przygotowanie do wyjścia na dwór

10:00 - 11:00

0 min.

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacer, obserwacje przyrodnicze

11:00 - 11:30

0 min.
II Śniadanie

11:30 - 13:00

0 min.

Biedronki:  Minutki dla bajki – czytanie lub opowiadanie dzieciom, słuchowiska, muzyka relaksacyjna podczas odpoczynku na leżaku. Bajkoterapia, czyli o tym jak bajki mogą pomagać

Motylki: Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, ćwiczenia kształtujące postawę, obserwacje pedagogiczne

13:00- 13:15

0 min.

Przygotowanie do obiadu

13:15- 14.00

0 min.

Obiad

14:00 - 16:00

0 min.

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi/pobyt w ogrodzie, spotkanie z piosenką, zabawy muzyczno-ruchowe,  prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody itp

16:00 - 17:00

0 min.

Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci/praca indywidualna i korekcyjno-kompensacyjna/pobyt w ogrodzie

Grupa Bociany i Żabki

Przedział godzinowy / Czas trwania w minutach / Rodzaj aktywności

6:00 - 7:30

0 min.

Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze.

7:30 - 8:00

0 min.

Praca indywidualna i wyrównawcza z dzieckiem. Poranne spotkanie z piosenką

8:00 - 8:10

0 min.

Ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno-taneczne

8:10 - 8:20

0 min.
Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych, ćwiczenia logopedyczne

8:20 - 8:30

0 min.
Czynności higieniczno-porządkowe

8:30 - 9:00

0 min.

I Śniadanie i przygotowanie do zajęć

9:00 - 10:00

0 min.

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy”

10:00 - 11:00

0 min.

Praca z książką/praca indywidualna i grupowa z dziećmi/zabawy kierowane

11:00 - 11:30

0 min.

II śniadanie

11:30 - 12:50

0 min.

Pobyt w ogrodzie, spacer, obserwacje przyrodnicze

12:50 - 13:15

0 min.

Przygotowanie do obiadu

13:15 - 14:00

0 min.

Obiad

14:00 - 16.00

0 min.

Prace użyteczne-porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody, zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi, pobyt w ogrodzie

16:00 - 17:00

0 min.

Rozchodzenie się dzieci-w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne, odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci/praca indywidualna, korekcyjno-kompensacyjna, pobyt w ogrodzie