Nadzór organizacyjny

Nadzór pedagogiczny pełni Gmina Komorniki