Kadra

Mirella Salamon-Tyma

Dyrektor Przedszkola

Justyna Kołomijec

nauczycielka, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Ewelina Kubiak

nauczycielka

Hanna Potrawiak

nauczycielka

Małgorzata Królik

nauczycielka

Paulina Gołębiowska

nauczycielka

Natalia Henke

nauczycielka

Renata Pach

nauczycielka

Marta Kaczmarek

logopeda, pedagog specjalny

Monika Firlik

anglista

Dominika Sowińska

psycholog

Lidia Sobońska

katechetka

Anna Gębołyś

zajęcia umuzykalniające

Agata Kościelna

referent do spraw biurowych

Paulina Wesołowska

intendent

Jan Kaźmierczak

pracownik do prac ciężkich

Renata Horn

pomoc nauczyciela

Katarzyna Golda

szef kuchni

Żaneta Adamska

pomoc kuchenna

Anna Zachmoc

woźna

Dorota Grygiel

woźna

Ewa Stępczak

woźna

Alina Suszczewicz

woźna