ogloszenie dyrektor

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Ogłoszenie Dyrektora Przedszkola w sprawie deklaracji kontynuacji

Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2023/2024 będą kontynuować edukację przedszkolną w naszym przedszkolu zobowiązani są w dniach: od 13 do 21 lutego 2023 do godz. 17.00 wypełnić
„Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Zielony Zakątek w Plewiskach”. Rodzice zobowiązani są wypełnić „Deklarację o kontynuacji” w systemie
PCSS, następnie zrobić ZAPISZ. Po zapisaniu deklaracji w systemie należy wydrukować ją. Podpisane przez oboje rodziców deklaracje należy przynieść do naszego przedszkola. Podpisaną, wydrukowaną i zeskanowaną deklarację można również przesłać na naszego maila:
kontakt@przedszkoleplewiska.pl


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów „0” w szkołach podstawowych odbywająca się w terminie od 1 do 15 marca 2023 objęta jest tym samym systemem NABÓR i w związku z tym wypełnienie deklaracji w jednej placówce uniemożliwia zgłoszenie dziecka do innego podmiotu. W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok 2023/2024

https://www.nabor.pcss.pl/komorniki