538-7511

Oświadczenia woli dla nowoprzyjętych dzieci na rok 2024/2025

W dniach 22.03.2024r. od godz. 12.00 do 28.03.2024r. do godz. 17.00 następuje potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Rodzic potwierdza wolę w systemie www.nabor.pcss.pl/komorniki  Następnie logując się na stronę przedszkola https://www.przedszkoleplewiska.pl/wp-content/uploads/2024/02/OSWIADCZENIE-WOLI-ZAPISU-DZIECKA-ROK-SZKOLNY-2024-2025-1.pdf  drukuje oświadczenie woli, wypełnia, podpisuje i dostarcza do przedszkola.

Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.