adhd ok

KILKA SŁÓW O ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) jest zaburzeniem neurorozwojowym charakteryzującym się trudnościami w utrzymaniu uwagi oraz nadmierną aktywnością i impulsywnością.

Nadaktywność jest definiowana jako podwyższony poziom aktywności motorycznej, niezwiązanej z daną sytuacją  i danym działaniem oraz nieadekwatnej do aktualnych okoliczności.

Natomiast impulsywność jest reagowaniem na impulsy bez zastanowienia, osoby te nie mogą wyhamować reakcji, która jest nieadekwatna do danej sytuacji.

Dość częste w nadpobudliwości psychoruchowej są zaburzenia uwagi – od całkowitego rozkojarzenia, aż po nadmierne skupienie, które utrudniają funkcjonowanie dziecka.

Szacuje się, że nadpobudliwość występuje u 5-25% dzieci.

W ADHD diagnozuje się trwale występujące objawy, które rozpoczęły się przed 7. rokiem życia – początki można obserwować poniżej 5.roku życia, objawy powinny utrzymywać się w więcej niż jednej sytuacji.

ADHD nie jest chorobą, lecz zaburzeniem rozwojowym o zróżnicowanym podłożu.

Najczęstsze przyczyny występowania ADHD:

– wadliwe geny

– nieprawidłowości neurobiologiczne

– nieprawidłowości neurochemiczne

– zatrucia substancjami toksycznymi (ołów)

– nieprawidłowa dieta

– nieodpowiednie metody wychowawcze (czynnik modyfikujący nasilenie objawów)

Diagnoza medyczna obejmuje ocenę stanu zdrowia somatycznego oraz psychicznego. Lekarz zleca badania mające wykluczyć różne choroby, następnie przeprowadza wywiad diagnostyczny w kierunku ADHD.

Diagnoza psychologiczna ocenia stopień i dynamikę rozwoju psychicznego (bądź psychoruchowego) w stosunku do wieku, funkcje motoryczne, poznawcze, emocjonalne oraz społeczne.

Mocne strony dzieci z ADHD:

– mają talent aktorski

– są kreatywne i twórcze

– mają bujną wyobraźnię

– są ciekawe świata

– są wrażliwe, opiekuńcze

– angażują się w projekty

– są dobrymi sportowcami

Opracowała Ewelina Kubiak na podstawie książki ,,Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu’’ Magdaleny Kamińskiej

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.