idę do przedszkola

Jutro idę do przedszkola

  Misja przedszkola:

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Chcemy  stworzyć  przedszkole środowiskowe,     w którym dziecko będzie miało optymalne warunki do tego, aby czuło się bezpieczne, było szczęśliwe i mogło rozwijać swoje   indywidualne możliwości, co pozwoli  mu  sprostać   zadaniom jakie postawi  przed  nim szkoła i dorosłe  życie. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób, a także ukierunkowane na pozytywne relacje społeczne oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań

 

Droga Mamo! Drogi Tato!

 

Twoje dziecko już od 1 września zacznie uczęszczać do przedszkola. To będzie wielka chwila nie tylko dla niego, ale i dla Ciebie i całej rodziny. Wielkie przeżycie, a nawet… stres. W domu, w znanym otoczeniu, czuje się ono pewnie i bezpiecznie, a przedszkole może napełniać je strachem. Jednak nieraz większy lęk o swoje pociechy przeżywają rodzice. Dlatego też zapoznaj się, jak w miarę bezboleśnie przejść okres adaptacji dziecka do warunków przedszkola. W tym celu odsyłam do artykułu „Adaptacja do przedszkola”. Poniżej garść podstawowych informacji:

Organizacja pracy przedszkola

Przedszkole nasze czynne jest w godzinach 6:00 do 17:00. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:00. Jeśli dziecko będzie odbierać z przedszkola osoba inna, niż rodzice (babcia, dziadek, starsze rodzeństwo, ciocia itp.), musicie Państwo napisać upoważnienie (na druku przygotowanym przez przedszkole do pobrania na naszej stronie w zakładce Strefa Rodzica-dokumenty). W czasie adaptacji dobrze jest, jeżeli przez pierwsze dwa tygodnie dziecko będzie odbierane wcześniej.

Godziny posiłków:

I śniadanie –  8:30-9:00

II śniadanie – 11:00-11:30

Obiad – 13:15-14:00

Co trzeba przynieść do przedszkola już 1 września?

Przedszkolaka trzeba wyposażyć w:

·         obuwie podpisane markerem od spodu (antypoślizgowe, stabilne, z białą podeszwą na rzepy lub gumkę)

·         podpisany worek z ubraniami na zmianę (majtki, spodnie, rajstopy, bluzeczkę, gdyby zdarzyła się „wpadka” lub przy zupie zadrżała ręka – zostawiamy w woreczku w szatni, w półce dziecka),

·         podpisaną pościel – dzieci z grupy Biedronki

·         chusteczki jednorazowe i nawilżane

·         prosimy o podanie informacji o alergiach pokarmowych i wziewnych dzieci

 

Opłaty

1.  Za usługi przedszkolne

·         Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827)  przedszkole zapewnia wychowanie, nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynoszące 5 godzin dziennie         i w zakresie wykraczającym poza podstawę programową w wysokości             6 godzin dziennie.

·         W godzinach 8.00-13.00 realizowana jest podstawa programowa – nie ma opłat za usługi przedszkolne

·         W godzinach 6.00-8.00 i od 13.00-17.00 świadczone są płatne usługi przedszkolne wykraczające poza podstawę programową w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę

2.  Za wyżywienie

Całodzienne wyżywienie, pełnowartościowe, domowe posiłki przygotowywane z sercem w przedszkolnej kuchni w wysokości 15,00 zł, w tym;

•     I śniadania   4,00 zł

•     II śniadanie  3,00 zł

•     Obiad           8,00 zł 

Zajęcia dodatkowe:

W przedszkolu organizowane są następujące zajęcia dodatkowe: rytmika, rytmika z jęz. angielskim, j. angielski, warsztaty taneczne i koncerty Filharmonii Pomysłów. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Na życzenie Rodziców organizowana jest religia. Dla dzieci mających  problemy organizowane są spotkania z logopedą, pedagogiem specjalnym lub psychologiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ulgi w uiszczaniu opłat:

·         Na każde kolejne dziecko z rodziny uczęszczające do przedszkola – ulga wynosi 25%

·         Na dziecko z rodziny pobierającej zasiłek rodzinny w myśl przepisów ustawy z dn.28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 poz. 1952 ze zm.) – ulga wynosi 25%

·         Na każde kolejne dziecko z rodziny pobierającej zasiłek rodzinny stosuje się dodatkową ulgę – 25% za kolejne dziecko w przedszkolu

·         Na każde dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – ulga wynosi 50%

·         Na dziecko z rodziny wielodzietnej w rozumieniu § 1 ust.3 uchwały Rady Gminy Komorniki  nr XLIX/424/2014 z dn. 31 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Programu wspierania  rodzin wielodzietnych „Rodzina 5+” na terenie Gminy Komorniki – ulga wynosi 50%

·         Maksymalna wysokość ulg nie może przekroczyć 50%. Podstawą udzielenia ulgi w danym roku szkolnym jest przedłożenie Dyrektorowi Placówki dokumentu upoważniającego do ulgi.

RODZICU  PAMIĘTAJ :

Do przedszkola przyprowadzamy TYLKO ZDROWE dzieci

Dzieci przyprowadzamy NAJPÓŹNIEJ do godziny 8.00,  

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.